โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-02-05

ทีมงาน STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่โรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมงาน STEM Education  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ดร.วัชรพงษ์  ศรีแสง และอาจารย์เพียงกานต์ นามวงศ์ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยา หนึ่งในสถาบันเครือข่ายพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  พร้อมร่วมหารือถึงแนวทางการในการร่วมดำเนินโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2561  ซึ่งจะก่อให้เกิดโครงกา... >> อ่านต่อ


วางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก เชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณเหล่าทหารกล้า
จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. อาจารย์ประเทือง ฝั้นแก้ว หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ-วิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นตัวแทน ท่านรองอธิการบดี นำคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก  เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณเหล่าทหารกล้า ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์ จอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วม ๓ องค์กร จัดอบรมด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ พัฒนาเกษตรกร งานฟาร์มให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย
จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ โดยจับมือร่วมกันกับ ๓ องค์กรหลักได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สาขาลำปาง และสำนักงานปศุสัตว์ เขต ๕ โอกาสนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจาก นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชำ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดรถบริการ อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2 โควตา 10 ก.พ.61 นี้
จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดรถบริการรับ – ส่ง นักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2 โควตา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง มายังมหาวิทยาลัย ... >> อ่านต่อ


เปิดฉากมหกรรมกีฬาปัญญาชน ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”
จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

                เปิดฉากอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”  ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้แนวคิด “สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี ล้านนาสร้างสามัคคี 9 ราชมงคล” และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประธานเปิดการแข่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา