โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-01-26

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับว่าที่บัณฑิต Hands-on ศึกษาธุรกิจการบิน การโรงแรม การใช้ภาษาอังกฤษ ธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศแบบเข้มข้น รับไทยแลนด์ 4.0
ศุกร์ 26 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

         อาจารย์วัลจิลีน  จันทรวิโรจน์ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ทางสาขาวิชาฯ นำนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 1,  2 และ 3 สาขาศิลปศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม วิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ซึ่งนักศึกษามีความจำเป็นต้องได้รับได้... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง 2561 นำกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยฯ สวัสดีปีใหม่สถานีตำรวจฯ
ศุกร์ 26 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วานนี้...วันที่ 25 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง เป็นตัวแทนท่านรองอธิการบดี นำกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่และแทนคำขอบคุณ  พันตำรวจเอก กฤษดา พันธ์เกษม ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง และพันตำรวจตรีสันติ สุทธิชัย กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ในโอกาสที่ทางสถานีตำรวจได้มีส่วนร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดโครงการด้านวินัยจราจรแก่นักศึกษา อาท... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง พบสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่และแทนคำขอบคุณ 2561
ศุกร์ 26 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วานนี้...วันที่ 25 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง ร่วมสวัสดีปีใหม่กับ คุณพันธ์ดี วีรญาณปรีชาวิทย์ เจ้าของและบรรณาธิการ นสพ.แมงมุม และคุณประพัฒน์ศร รุ่งเรือง ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ และแทนคำขอบคุณที่ทางสื่อหนังสือพิมพ์ ได้ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา  ภาพ/ข่าว : เกศกนก เนตรวงศ์ ปชส. มทร.ล้านนา ลำปาง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา หารือร่วม วท.ลำปาง ด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ศุกร์ 26 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 26 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่นายจีระพงศ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปางคณะผู้บริหาร หัวหน้างานหลักสูตร และหัวหน้าแผนก ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา