โลโก้เว็บไซต์ 2017-10-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-10-24

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งรักษาความปลอดภัย
อังคาร 24 ตุลาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง    ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งรักษาความปลอดภัย  จำนวน 5 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ... >> อ่านต่อ


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ
อังคาร 24 ตุลาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ  เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการประจำกอง ฝ่ายและแผนก  จำนวน 23 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >> อ่านต่อ


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์
อังคาร 24 ตุลาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งอาจารย์  วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี  ทางด้านภาษาจีน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร การสอนภาษาจีน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >> อ่านต่อ


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
อังคาร 24 ตุลาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างจ้างเหมา  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน    ... >> อ่านต่อ


พลังจิตอาสาร่วมขนย้ายดอกดาวเรือง มทร.ล้านนา ลำปาง ไปประดับตกแต่งพระเมรุมาศประจำจังหวัดลำปางอย่างสมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อังคาร 24 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง นำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาจิตอาสาสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง  และช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ชั้นปีที่ 1 จำนวน 20 คน พร้อมด้วยกำลังพลทหารจาก มณฑลทหารบกที่32 (ค่ายสุรศักดิ์มนตรี) กว่า 30 นาย ร่วมกันขนย้ายต้นดอกดาวเรืองกว่า40,000ต้น เพื่อนำไปประดับตกแต่ง พระเมรุมาศจำลองจังหวัดลำปาง ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง           พระเมรุมาศจำ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมให้กับพนักงานบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
อังคาร 24 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

               ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่ ไอศกรีมทุเรียน ไอศกรีมดอกอัญชัน ไอศกรีมมะม่วง และอื่นๆ ให้กับพนักงานบริษัทฯ ณ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด จ.เชียง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา