โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-06-21

แสดงความยินดีกับผู้กำกับการ สภ.เมืองลำปาง
พุธ 21 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

แสดงความยินดีกับผู้กำกับการ สภ.เมืองลำปาง            วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. ผศ.ทองล้วน มาซา รอง ผอ.กองการศึกษา ฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นตัวแทนท่านรองอธิการบดี นำกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.กฤษฎา พันธ์เกษม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมขอคำปรึกษางานเรื่องการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายในสถานศึกษา ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง >> อ่านต่อ


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
พุธ 21 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               สำนักงานคณะกรรมกรการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ให้นิสิตนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป >> อ่านต่อ


การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ
พุธ 21 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นคำถาม 4 ข้อ และข้อมูลสถานที่               ห้วงเวลา ช่องทาง และแบบสอบถามฯ รวมทั้งให้ชี้แจงทำความเข้าใจในการแสดงความมคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ เป็นเพียงการให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้รับบาลและส่วนราชการนำไปใช้... >> อ่านต่อ


แจ้งนักศึกษารหัส 60 เข้ารับการตรวจสุขภาพ
พุธ 21 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          แจ้งนักศึกษารหัส 60 เข้ารับการตรวจสุขภาพระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตามกำหนดการแนบ  หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพตามวันและเวลาที่กำหนด นักศึกษาสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ในระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการนักศึกษา 054-342547-8 ต่อ 113          >> อ่านต่อ


อธิการบดี มทร.ล้านนา ประชุมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ
พุธ 21 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม RMUTL ช่อง@Youtube

อธิการบดี มทร.ล้านนา ประชุมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ                ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของเขตพื้นที่ลำปาง ในการดำเนินการศูนย์ความเป็นเลิศทางเกษตรอุตสาหกรรม (Center of Excellence : COE) โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (BAC) และผู้บริหาร คณาจารย์จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา