โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-06-20

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (สอนคณิตศาสตร์)
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

             ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง    ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง อาจารย์  (สอนคณิตศาสตร์)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงข... >> อ่านต่อ


ขนมไทยสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

                 โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมบัวลอยฟักทอง ขนมบัวลอยเผือก ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณการ การเรียนการสอน ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา ให้แก่นศ.
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

              โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้น... >> อ่านต่อ


อ.คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมกุยช่าย
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมกุยช่าย ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปี 4 มทร.ล้านนา ล... >> อ่านต่อ


นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

                 โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปี 4 มทร.ล้านน... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเช้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 60 หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์  เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดทาง www.lp... >> อ่านต่อ


การจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากัตริย์ยอดกตัญญู”
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                สำนักงานจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน พิจารณาสนับสุนการจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” โดยแสดงความจำนงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-354-7391-4 ต่อ 101 และ 105  >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแสดงผลการแสดงผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                สำนักงานประสานเครือข่าย ปชมท. จังหวัดเชียงใหม่  ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนางานประจำ  นิทรรศการแสดงผลงานด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม การบรรยายพิเศษ  การนำเสนอผลงานวิจัย การประชุม/เสวนา และกิจกรรมอื่น ๆ ครั้งที่ 2   ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม  2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่  ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,700 บาท  ผู้สนใจ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา