โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-06-19

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง พานักศึกษาร่วมกิจกรรม งานบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดม่อนพระยาแช่ อ.เมือง จ.ลำปาง
จันทร์ 19 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          17 มิถุนายน 2560 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง พานักศึกษา 127 คน ร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  โดยมีคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง, ศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง รุ่นต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว          การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป... >> อ่านต่อ


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและวารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยี”
จันทร์ 19 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและวารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)>> >> คลิกลงทะเบียน >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
จันทร์ 19 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรุงเทพฯ  ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา  ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ  ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป้นต้นไป ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม  2560 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.nhrc.or.th หรือ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา