โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-05-29

สำนักประกัน มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่          กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล... >> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว- - - - - - - - - - - - - -              &nb... >> อ่านต่อ


สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มีมติเดินหน้าก่อสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง สถาปัตยกรรมแบบล้านนา
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มีมติเดินหน้าก่อสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง สถาปัตยกรรมแบบล้านนา พร้อมจัดการแข่งขันกอล์ฟแม่วังการกุศล ระดมทุนจัดสร้าง และเตรียมจัดงาน “แม่วังคืนรัง 45 ปี” หรือ วันครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (แม่วัง)          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายเกริก กาศเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          23 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี  จารุทรรศน์  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการฝึกอบรมเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ประจำปี 2560  ณ วัดพิชัย หมู่ 1 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง           การถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านการบริการ... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

                พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา  และตำแหน่งพนักงานบริการ 2 อัตรา   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.Bhubingpalace.org   >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

                   กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

SANGCHAI GROUP  ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Sale  หลายอัตรา/Sale Engineer คุณสมบัติ ... >> อ่านต่อ


RL-News issue 32
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสาร RL-News ฉบับที่ 32 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2560 (Download) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา