โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-05-09

มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีเดินขึ้นดอยนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร  ในงาน"ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ปีที่ 17"  โดยได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการทำน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม ในโครงการ STEM for Student แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม ในโครงการ STEM  for Student แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา ณ อาคารปฏิบัติการ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ครู อาจารย์ และนักเรียนสังกัดสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง โดยมี ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กองการศึกษากล่าวต้อนรับ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ ผู้อำนวย... >> อ่านต่อ


สรรเสริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นำพุทธศาสนิกชนสวดคุณพระรัตนตรัย และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  ขอเชิญชวน เข้าร่วมพิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย    และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา  17.00 น. เป็นต้นไป ณ พระอุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ลำปาง  (การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ ) >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน CHANG MAI IT JOBS EXPO 2017
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน CHANG MAI IT JOBS EXPO 2017 วันที่ 16-17  มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าได้ทางเวบไซต์ jobit.doe.go.th/changmai >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 “ประชากรและสังคม 2560” เรื่อง “ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์ : ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด” วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด  กรุงเทพฯ  ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 23 ม... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลบน Mobile Application DBD (e-service)
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลบน Mobile Application DBD (e-service)   โดยเพิ่มการให้บริการตรวจค้นข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้า พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการแสดงผลให้ทันสมัย  เปิดให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมผ่านทาง APP Store ในระบบ IOS และ >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการปลูกเชื้อโรคพืชเพื่อประเมินระดับความต้านทานของพืช รุ่นที่ 1”
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการปลูกเชื้อโรคพืชเพื่อประเมินระดับความต้านทานของพืช รุ่นที่ 1”  ระหว่างวันที่ 12-16  มิถุนาน 2560 ณ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ค่าลงทะเบียนคนละ 1,300-9,500 บาท)  ชำระภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา