โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-05-03

นศ.สาขาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพในยุค 4.0”
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการสัมมนา ทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพในยุค 4.0 จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ ๒/๒ หลักสูตรเทียบโอน สาขาการจัดการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายจากคุณศรัณยพงษ์ ศรีบรรจง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน จ.สมุทรปราการ           โครงการดังกล่าวฯ... >> อ่านต่อ


คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีรวรกุล รอง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณาจารย์และบุคลากร ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช ตำบลเกาะคา จ.ลำปาง สำหรับวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ ที่ประชาชนชาวไทยควรตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ทรงเสียสละ ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูแม้ในยามที่ทรงประชวรหนัก ก... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ BALA 2560
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ BALA ๒๕๖๐ ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจฯ ภาคเช้า ประกอบด้วยพิธีการทางศาสนา (พิธีทำบุญคณะฯ) ต่อด้วยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในส่วนภาคบ่าย มีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าของนักศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิค การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และการประกาศผลรางวัลและมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ชนะการแข่งขันรางวัลประเภทต่าง ๆ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผอ.กองการศึกษา และ ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผอ.กองบริหารทรัพย... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาและสังคม
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ ๕ เมษายน ๒๕60 ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผอ.กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดโครงการแข่งขันทักษะภาษาและสังคม โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๖ พื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการ ในภาคเช้ามีการแข่งขันการประกวดร้องเพลงสากล จำนวน ๑ รายการ มีผู้เข้าร่วมประกวด ๙ คน              โอกาสนี้ คุณฟ้า ยศศรัล อาร์สยาม ได้รับเกียรติเป็น คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันดังกล่าว ภายหลังการประกวดร้องเพลงเสร็จสิ้น เป็นการประกาศผลรางวัลชนะเลิศ พร้อมมอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรตามบริบทพื้นที่
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรตามบริบทพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมประชุม          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลหม่อน
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

                   ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ กลุ่มแม่บ้านศาลาดอน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ได้จัดโครงส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลหม่อน และได้มอบให้อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแยมผลหม่อน ให้แก่กลุ่มแม่บ้านศาลาดอน และผู้สนใจ ซึ่งวัตถุดิบหลักในท้องถิ่น คือ ผลหม่อน ในวันอาทิตย์ที่... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไอศกรีมผลหม่อนสร้างอาชีพ
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

                      ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ กลุ่มแม่บ้านศาลาดอน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ได้จัดโครงส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลหม่อน และได้มอบให้อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมผลหม่อน ให้แก่กลุ่มแม่บ้านศาลาดอน และผู้สนใจ ซึ่งวัตถุดิบหลักในท้องถิ่น คือ ผลหม่อน ในวันอาท... >> อ่านต่อ


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำผลหม่อน
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

                 ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ กลุ่มแม่บ้านศาลาดอน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ได้จัดโครงส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลหม่อน และได้มอบให้อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำผลหม่อน ให้แก่กลุ่มแม่บ้านศาลาดอน และผู้สนใจ ซึ่งวัตถุดิบหลักในท้องถิ่น คือ ผลหม่อน ในวันอาทิตย์ที่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 18 ทั้งหมด 18


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา