โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-05-03

ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวันวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๒
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 27 เมษายน เวลา 17.00 น.ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวันวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๒ ขึ้น โดย ภายในงานประกอบด้วย การประกวดอาหารไทย /การละเล่นไทย ๔ ภาค กาดหมั้ว คัวแลง ประกวดนางในวรรณคดี แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติ และชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักศึกษา ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติ  จากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานลั่นฆ้อง และกล่าวเปิด... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดงานพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ภาคเช้าเวลา 08.00 น. พิธีสงฆ์/ สงฆ์น้ำพระพุทธรูป ณ ศาลาพระพุทธ จากนั้นพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อช้างเผือก ศาลเจ้าพ่อหนองหมู และพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ณ อาคารอเนกประสงค์ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมงานพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นศิริมงคล และสืบสานอ... >> อ่านต่อ


สาขาการท่องเที่ยวเปิดบ้าน ครบรอบ 15 ปี แสดงผลงานนักศึกษา
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดงาน Tourism and Hotel and 15th Anniversary&nb... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 26 เมษายน 60 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา - วันอำลาสถาบัน ให้กับ นศ.ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง ภายในงานมีการมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ สโมสรนักศึกษา รางวัลเรียนดี กิจกรรมเด่น และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส.        นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการบ... >> อ่านต่อ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดพิธีฝึกซ้อมงานรับใบประกาศนียบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๐
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยทีมงานคณะกรรมการ ฝ่ายพิธีการ ดำเนินการฝึกซ้อมรับมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2559 จำนวน 177 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง             โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมให้กำลังใจและกำกับ... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันจักรี
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

6 เมษายน 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจัก... >> อ่านต่อ


ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง การทดสอบโดยการเก็บตัวอย่างเลือด โคนม-โคเนื้อ สาขาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่  19 เม.ย.60 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ และอาจารย์สุกัญญา อินทร์นารี อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นตัวแทนของ ท่านรองอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับและประสานงาน คุณสุทธิพงษ์ ชื้อโสภณ สัตวแพทย์ชำนาญงาน สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อ.แม่ทะ อ.ห้างฉัตร อ.เมืองและ ด่านกักกันสัตว์ลำปาง ร่วมกัน ทดสอบโรคแท้งติดต่อ วัณโรค ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์  รอบ 2/60 ให้กับโคนม จำนว... >> อ่านต่อ


ประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ มคอ.3”
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น.ผศ.ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำ มคอ.3 หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)" หลักสูตรดังกล่าว จะต้องนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 โดยมีหัวหน้าสาขา อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ประสานงานหลักสูตรเข้าร่วม >> อ่านต่อ


นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติการ “นวัตกรรมเพื่อกรพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ”
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และทีมงาน นำโดย ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี ด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ในโอกาสเป็นประธาน การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ "วิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ" ภายใต้การสนับสนุนโครงการท้าทายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.... >> อ่านต่อ


นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมวิเคราะห์แผนงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ การประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกัน วิเคราะห์แผนงานร่วมกับกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้กรอบงาน ที่กำหนด รับฟังความคิดเห็น ข้อเสน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 18


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา