โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-01-05

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)
พฤหัสบดี 5 มกราคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว- - - - - - - - - - - - - -                &... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
พฤหัสบดี 5 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) ขอเชิญส่งการออกแบบตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ (LOGO)  จำนว 1 ชิ้น จัดส่งผลงานเข้าประกวดจนถึงวันที่ 13 มกราคม  2560 และประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 31 มกราคม  2560 ทาง www.college.rmutl.ac.th >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา