โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-10-11

แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย วันที่ 13 ตุลาคม 59 (เวลา 18.00 น.) - 14 ตุลาคม 59 (เวลา 06.00 น.)
อังคาร 11 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เรียนสมาชิกผู้ใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ทแบบไร้สายของ มทร.ล้านนา ทุกท่าน ตามที่บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้แจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ในระดับแกนกลางหลัก การดำเนินการในครั้งนี้มีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานทุกเขตพื้นที่ เป็นการชั่วคราว เพื่อให้บริษัทคู่สัญญาดำเนินการปรับปรุงดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสำนักวิทยบริการฯ จึงขอแจ... >> อ่านต่อ


ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภมหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
อังคาร 11 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่นายวิทูรย์  ส่องแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  ได้เกษียณอายุราชการ  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2559  ส่งผลให้จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย                 จากคณาจารย์ประจำว่างลงก่อนครบวาระ มหาวิทยาลัยฯจึงดำเนินการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  แทนตำแหน่งว่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงาน “เดือนตุลาพากันตรวจเต้านม”
อังคาร 11 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                โรงพยาบาลลำปาง  ขอเชิญร่วมงาน “เดือนตุลาพากันตรวจเต้านม” วันที่ 21 ตุลาคม  2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง  >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
อังคาร 11 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th  PSU Education Conference “Intructional Design for Autonomous LearnerS” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม  2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหา... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
อังคาร 11 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม  ขอประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้คำขัวญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันที่ 30 ตุลาคม  2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:/... >> อ่านต่อ


รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
อังคาร 11 ตุลาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

              สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งวิชาการ สังกัด ม.ราชภัฏพระนคร จำนวน 4 อัตรา  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-5226623 >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับท่านผู้ว่าฯ และท่านรองผู้ว่าคนใหม่
อังคาร 11 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับท่านผู้ว่าฯ และท่านรองผู้ว่าคนใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับท่านสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และท่านวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โอกาสนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ มทร.ล้านนา รับสมัครผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. (รอบโควต้าเรียนดี)
อังคาร 11 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา รับสมัครผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควต้าเรียนดี โดยผู้ทีสมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (4 หรือ 5 ภาคเรียน) และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ซึ่งจะเปิดรับสมัครใน 3 หลักสูตรดังนี้1. หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รับ 38 คน2.เตรียมบริหารธุรกิจ รับ 14 คน3.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 14 คน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา