โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-10-06

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช.
พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

           สำนักงาน กสทช. กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. จำนวน 90 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 16 ธันวาคม  2559 ในวัน และเวลาทำการ (เวลา 08.30-16.30 น.) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nbtc.go.th >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมลืมกลืน
พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

               โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวสุพรรณี ทิพัน... >> อ่านต่อ


การอบรมสัมมนา "ประเด็นการเปลี่ยงแปลงทางภาษีอากรสำหรับธุรกิจและมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาย่อม (TFRS for SMEs)
พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

การอบรมสัมมนา "ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรสำหรับธุรกิจและมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (TFRS for SMEs)" วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2559 ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งสามารถกรอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานกฐิน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2
พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานกฐิน ประจำปี 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต  ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในการประชุม          สำหรับกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพ โดยกำหนดสมโภชองค์กฐิน วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ อาคาร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา