โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-07-29

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     29 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อวางพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง ก... >> อ่านต่อ


กำหนดการเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (ภาคพิเศษ)
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนการศึกษา (ภาคพิเศษ)... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ หมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

        ด้วยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมทร.ล้านนา ลำปาง ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี วิทยากร ในโครงการ หมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ และนักศึกษาปี 4 นางสาวสุพรรณี ทิพันธ์ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไส้กรอกเปรี้ยวเห็... >> อ่านต่อ


นักประชาสัมพันธ์ราชมงคลล้านนาเสริมอาวุธ ติวเข้มในยุคดิจิตอล ก้าวสู่นักข่าวมืออาชีพ
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา   จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ อบรมเข้มกับนักข่าวมืออาชีพ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการด้านสื่อสารมวลชนหวังพัฒนาก้าวสู่นักข่าวยุคดิจิตอล >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     28 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.15 น. ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง     ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ >> อ่านต่อ


ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

              ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งคนงาน สังกัดสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงเรือนสุกรขุนระบบปิด ในวันที่  ๒๗กรกฎาคม ๒๕๕๙  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา