โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-07-06

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ตรวจนิเทศนักศึกษาฝึกงานระดับปริญญาตรี
พุธ 6 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

                       หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตรวจนิเทศนักศึกษาฝึกงานระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 23 มิถุนยายน-1 กรกฎาคม 2559 พื้นที่จังหวัดลำปาง ลำพูนและเชียงใหม่ เพื่อให้ได้รับข้อมูลในด้านต่างๆ จากสถานประกอบการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา   ... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไส้อั่ว และขนมจีบ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านสันติสุข
พุธ 6 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

                 ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ คุณสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 3 สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวสุพรรณี ทิพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไส้อั่ว และขนมจีบ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้า... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
พุธ 6 กรกฎาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

            คณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา  สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22  กรกฎาคม  2559 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม  2559  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pol.cmu.ac.th หรือโท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา