โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-03-22

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต
อังคาร 22 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงาน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ณ บริษัทมาเจสติกอุตสาหกรรมอาหาร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง    การศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เพื่อการพัฒนานักศึกษาด้านการเปิดโลกทัศน์และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา