โลโก้เว็บไซต์ 2015-11-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2015-11-13

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มทร.ล้านนา ลำปาง
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ (13 พ.ย. 58) เวลา 10.30 น. ท่านรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยม นส.ณัฐธิดา ปฏิวรรณศรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยงานกองทุนฝ่ายกิจการพิเศษ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรับฟังบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงบทบาทหน้าที่ ภายหลังจากร่วม MOU โครงการจัดการศึกษา กับมทร.ล้านนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 58 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากร ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคุณอรุณี กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา พร้อมทีมงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทในกลุ่มฯ มาชี้แจงรายละเอียดโครงการความร่วมมือทางการศึกษา โดยมีอาจารย์กร จันทรวิโรจน์ เป็นผู้ประสานงาน ณ ห้องประชุม 1 มทร.ล้... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทเลคิเซ่ ไลค์ติ้ง จำกัด และบริษัทสตาร์แอร์ จัดโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ณ ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารเรียนรวม 80พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด    การจัดโครง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา