โลโก้เว็บไซต์ mk-plaza-‘sport-healthy’ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : mk-plaza-‘sport-healthy’

สาขาวิชาการตลาดราชมงคล จัดกิจกรรมโครงการ MK PLAZA ‘SPORT & HEALTHY’
ศุกร์ 1 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ MK PLAZA ‘SPORT & HEALTHY’ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน    กิจกรรมโครงการ MK PLAZA ‘SPORT & HEALTHY’ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา นำความรู้ที่ได้จากการศึกษา มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา