โลโก้เว็บไซต์ 2016-04-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-04-01

สาขาวิชาการตลาดราชมงคล จัดกิจกรรมโครงการ MK PLAZA ‘SPORT & HEALTHY’
ศุกร์ 1 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ MK PLAZA ‘SPORT & HEALTHY’ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน    กิจกรรมโครงการ MK PLAZA ‘SPORT & HEALTHY’ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา นำความรู้ที่ได้จากการศึกษา มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มทร.ล้านนา ลำปาง สอนบทปฏิบัติการ การทำซาลาเปา
ศุกร์ 1 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ด้วย อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เจ้าของวิชาการบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ได้ให้อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สอนบทปฏิบัติการ การทำซาลาเปาไส้ถั่วแดง และไส้งาดำ ให้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการ ระดับปวส. ปี 2 ประมาณ 23 คน ในบ่ายวันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องการแปรรูปผลิตผลทางกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา