โลโก้เว็บไซต์ โยคะเพื่อสุขภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : โยคะเพื่อสุขภาพ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ จัดโครงการ โยคะเพื่อสุขภาพ
จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์พรพิมล อริยวงษ์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการ โยคะเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3 ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ รหัสวิชา 13062004 (Personality DevelopmentTechniques) เพื่อที่นักศึกษาจะได้พัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เพื่อคลายความเครียด พัฒนาอารมณ์ให้มั่นคง รวมทั้งส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นสุขอย่างเป็นองค์รวม  รวมทั้งปลูกฝังและส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา