โลโก้เว็บไซต์ 2015-11-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2015-11-16

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ จัดโครงการ โยคะเพื่อสุขภาพ
จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์พรพิมล อริยวงษ์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการ โยคะเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3 ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ รหัสวิชา 13062004 (Personality DevelopmentTechniques) เพื่อที่นักศึกษาจะได้พัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เพื่อคลายความเครียด พัฒนาอารมณ์ให้มั่นคง รวมทั้งส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นสุขอย่างเป็นองค์รวม  รวมทั้งปลูกฝังและส... >> อ่านต่อ


นศ.สาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส”
จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์พรพิมล อริยวงษ์ อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส”เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนผู้มีความพิการทางสายตา ด้วยการร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตาให้ได้รับโอกาสทางสังคม โดยนักศึกษาเข้าไปจัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของใช้จำเป็นรวมทั้งกระดาษมือสองสำหรั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา