โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ระยะที่ 2 ระดับแผนธุรกิจ
เสาร์ 20 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          20-21 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ระยะที่ 2 ระดับแผนธุรกิจ ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วม 150 คน          สำหรับการจัดอบรมผู้ประกอบการใหม่ระยะที่ 2 ระดับแผนธุรกิจ มีการอบรม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อ บทสรุปผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) แผนการตลาด แผนการผลิต  แผนองค์กรธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และแผนการเงิน  โดยเมื่อผ่านการอบรมในระยะที่ 2  จะมีการวินิจฉัยสถานประกอบการแล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2559
พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานประชุมและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2559 (Start up) ในโอกาสประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานจากมทร.ล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลำปางและสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จะดำเนินการจัดกิจกรรม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา