โลโก้เว็บไซต์ โครงการจิตอาสา-พัฒนาโรงเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : โครงการจิตอาสา-พัฒนาโรงเรียน

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านทรายมูล
อาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์พรพิมล  อริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน2558 ที่ผ่านมา  นักศึกษาสาขา สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารและสาขาประมง ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.1)จำนวน 29 คนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ได้จัดทำโครงการ“จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน” ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล หมู่1 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา