โลโก้เว็บไซต์ 2015-11-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2015-11-29

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านทรายมูล
อาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์พรพิมล  อริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน2558 ที่ผ่านมา  นักศึกษาสาขา สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารและสาขาประมง ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.1)จำนวน 29 คนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ได้จัดทำโครงการ“จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน” ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล หมู่1 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง... >> อ่านต่อ


สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดองค์ความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนในจังหวัดลำปาง
อาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2558 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่บริการวิชาการในโครงงานบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง โดยได้มีการจัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ นิทานอีสปขึ้น เพื่อฝึกฝนและถ่ายทอดทักษะองค์ความรู้ด้านการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคณะ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา