โลโก้เว็บไซต์ เส้นทางตามรอยพระบาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : เส้นทางตามรอยพระบาท

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการการเรียนการสอน ศึกษาดูงานโครงการหลวงตามเส้นทางตามรอยพระบาท
ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          สาขาวิชาการท่องท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานโครงการหลวงตามเส้นทางตามรอยพระบาท ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พิพิธภัณฑ์โรงงานโครงการหลวง 1 และบ้านไม้หอมฮิโนกิ หมู่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559  โดยมีมีนักศึกษาเข้าร่วม 52 คน          การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างรายวิชามัคคุเทศก์ รายวิชาการท่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา