โลโก้เว็บไซต์ เล่าประสบการณ์สู่น้อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : เล่าประสบการณ์สู่น้อง

ศิษย์เก่าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เล่าประสบการณ์สู่น้อง
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางจัดกิจกรรมศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์สู่น้อง ณ อาคารสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเกศกานดา นันติ บริษัทพรีเมี่ยมฟูดส์ จำกัด  และนางสาวศิรินภา บุญมา บริษัทมาเจสติก อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "ความสัมพันธ์ของการวิจัยตลาดและการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร" แก่นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา