โลโก้เว็บไซต์ เพิ่มทักษะการเขียนแผนธุรกิจสู่การปฏิบัติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : เพิ่มทักษะการเขียนแผนธุรกิจสู่การปฏิบัติ

สาขาวิชาการจัดการจัดกิจกรรมตลาดนัดการจัดการ 2559 เพิ่มทักษะการเขียนแผนธุรกิจสู่การปฏิบัติ
พุธ 23 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมตลาดนัดการจัดการ 2559 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนแผนธุรกิจสู่การปฏิบัติ    สำหรับการจัดกิจกรรมตลาดนัดการจัดการ 2559 เป็นกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี รายวิชาการจัดการธุรกิจข... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา