โลโก้เว็บไซต์ เปตองสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : เปตองสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพ
พุธ 19 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เปตองสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2559 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2559          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรใช้เวลาว่างในการส่งเสริมสุขภาพ ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกและปลูกฝัง ให้นักศึกษาแ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา