โลโก้เว็บไซต์ เครื่องเจาะรูหมวกคาวบอยด้วยวิธีกดตัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : เครื่องเจาะรูหมวกคาวบอยด้วยวิธีกดตัด

มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องเจาะรูหมวกคาวบอยด้วยวิธีกดตัดแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมวกคาวบอยบ้านแลง
พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องเจาะรูหมวกคาวบอยผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมวกคาวบอยบ้านแลง หมู่ 2  ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เพื่อใช้ประโยชน์ในกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้แก่สมาชิก โดยมี นายทิศ พรมปิงเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา และนางอัญชลี อินนวล ประธานกลุ่มผลิตหมวกคาวบอยบ้านแลงเป็นผู้รับมอบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา