โลโก้เว็บไซต์ 2015-12-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2015-12-03

สาขาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาทางวิชาการ “งานได้ผล คนทำงานมีความสุข” รับเกียรติวิทยากรโดยคุณอธิฐาน วงศ์ใหญ่ รองผอ. โรงพยาบาลลำปาง
พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “งานได้ผล คนทำงานมีความสุข” ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และโอกาสนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจากคุณอธิฐาน วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลำปาง มาบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาที่มา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการผลงานโครงการยกระดับฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    คณะดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนพอเพียงบ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน ครั้งที่ 2 (2nd International symposium on Local Wisdom and Improving  Quality of  Life ) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำความสุข สู่ชุมชน”ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน  - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องเจาะรูหมวกคาวบอยด้วยวิธีกดตัดแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมวกคาวบอยบ้านแลง
พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องเจาะรูหมวกคาวบอยผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมวกคาวบอยบ้านแลง หมู่ 2  ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เพื่อใช้ประโยชน์ในกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้แก่สมาชิก โดยมี นายทิศ พรมปิงเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา และนางอัญชลี อินนวล ประธานกลุ่มผลิตหมวกคาวบอยบ้านแลงเป็นผู้รับมอบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา