โลโก้เว็บไซต์ ศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : ศิลปศาสตร์

สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญสาขา
พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

        สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญสาขา ณ ลานชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธี        การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์และนักศึกษา และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน        ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา