โลโก้เว็บไซต์ วิเทศสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : วิเทศสัมพันธ์

วิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแก่นักศึกษาโครงการ BRIC พร้อมบูรณาการการเรียนการสอนที่เน้นฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ
ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          4 พฤศจิกายน 2559 งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานแก่นักศึกษาโครงการ “Brawijaya – RMUTL International Class Program” (BRIC) พร้อมบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างคณะ  ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในจังหวัดลำปาง          การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภายใต้โครงการ BRIC ซึ่งสืบเนื่องจากโครงการความร่ว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา