โลโก้เว็บไซต์ วันอำลาสถาบัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : วันอำลาสถาบัน

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและวันอำลาสถาบันปีการศึกษา 2558
อังคาร 17 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 1077 คน  ณ อาคารอเนกประสงค์  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559     ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  กล่าวว่า งานป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา