โลโก้เว็บไซต์ รางวัลรองชนะเลิศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : รางวัลรองชนะเลิศ

นักศึกษาสาขาการบัญชี รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาชีพทางด้านบัญชี
พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาชีพทางด้านบัญชี ในงาน  management fair ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง    สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 2 ทีม โดยทีมระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย นางสาววิสายะ แมคคาน นางสาวสวนี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปางคว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
ศุกร์ 22 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    นายสัมพันธ์ เงินเย็น และนายกิตติโชติ  จันทร์หอม นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2559   สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติโดยมหาวิทยาลัยเทคโ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา