โลโก้เว็บไซต์ 2016-01-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-01-22

มทร.ล้านนา ลำปางคว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
ศุกร์ 22 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    นายสัมพันธ์ เงินเย็น และนายกิตติโชติ  จันทร์หอม นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2559   สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติโดยมหาวิทยาลัยเทคโ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา