โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า
พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          26 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า  ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากคุณเมธาสินธุ์ ชัยลิ้นฟ้า นักกีฬายิงธนูของไทยในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ครั้งสุดท้ายที่ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากคนเมาสุราแล้วขับรถเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว เป็นวิทยาในการอบรม          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงโทษของการดื่มสุรา และผลกระทบที่เกิด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา