โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-11-30

ภาพบัวระวงเกมส์ 30 พ.ย. 59
พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 "บัวระวงเกมส์" ในวันที่ 30 พ.ย. 2559 สำหรับวันนี้มีการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา ในช่วงเช้าเริ่มเวลา 08.00 น. ประกอบด้วยการแข่งขันฟุตซอล เซปักตะกร้อ/ตะกร้อคู่ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส หมากกระดาน เปตอง และ วอลเลย์บอลชายหาด ในช่วงบ่ายเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. มีการแข่งขันวอลเลย์บอล ฟุตบอล  และ บาสเกตบอล ติดตามผลการแข่งขันได้ที่ http://buarawong.nan.rmutl.ac.th/2016/ >> อ่านต่อ


โค้งสุดท้าย มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวเพิ่มโอกาสการศึกษา รอบโควตา มีนักเรียนสนใจสมัครกว่า ๓๐๐ คน
พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

โค้งสุดท้าย มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวเพิ่มโอกาสการศึกษา รอบโควตา มีนักเรียนสนใจสมัครกว่า ๒๕๐ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า จากการที่ทีมงานแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบโควตา)                        ได้เริ่มดำเนินการออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษา และออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างจังหวัด กว่า ๒๓ สถาบันการศึกษา ปรากฏว่า ประสบความส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือ มหาวิทยาลัยในมาเลเซีย ร่วมพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา
พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Faculty of Economics and Management Sciences (FEMS) แห่ง University Zanial Abdi... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า
พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          26 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า  ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากคุณเมธาสินธุ์ ชัยลิ้นฟ้า นักกีฬายิงธนูของไทยในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ครั้งสุดท้ายที่ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากคนเมาสุราแล้วขับรถเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว เป็นวิทยาในการอบรม          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงโทษของการดื่มสุรา และผลกระทบที่เกิด... >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวบุคลากร

            การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค.0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ.2559”
พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ.2559”  โดยมีประเภทของรางวัล จำนวน 2 รางวัล คือ 1.รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 2.รางวัลครูผู้เสียสละ  ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม  2559 ณ หน่วยงานที่ตนสังกัด และนำส่งสำนักงา... >> อ่านต่อ


ภาพบัวระวงเกมส์ 29 พ.ย. 59
พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่ 33 "บัวระวงเกมส์" ในวันที่ 29 พ.ย. 2559 เริ่มการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. มีการแข่งขันฟุตซอล เซปักตะกร้อ/ตะกร้อคู่ ฟุตบอล และ วอลเลย์บอลชายหาด  >> อ่านต่อ


รวมเก็บตกพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "บัวระวงเกมส์"
พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ภาพบรรยากาศของบรรดาทัพนักกีฬาจาก 6 เขตพื้นที่ และ นักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน เจ้าภาพ ในพิธีเปิดงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 "บัวระวงเกมส์" >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา