โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
พุธ 2 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา