โลโก้เว็บไซต์ 2015-12-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2015-12-02

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเกี่ยวข้าววันพ่อ เผยแพร่สู่ชุมชน น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงถวายพ่อหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พุธ 2 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมใจร่วมงาน “ราชมงคลร่วมใจ เกี่ยวข้าววันพ่อ เผยแพร่สู่ชุมชน” ณ บริเวณแปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ตระหนักในคุณค่ารากฐานเดิมที่คนไทยที่มีต่อข้าว น้อนนำพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้ ข้าวที่นำมาปลูก เป็นข้าวเหนียวหอม พันธ์ “ธัญสิริน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
พุธ 2 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา