โลโก้เว็บไซต์ ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

มทร.ล้านนา แจ้งกำหนดฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕-๙ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ และมีพิธีรับพระราชทานปริญญาในวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนั้น เพื่อความพร้อมเพรียงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบัณฑิตม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา