โลโก้เว็บไซต์ ปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : ปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส

นศ.สาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส”
จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์พรพิมล อริยวงษ์ อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส”เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนผู้มีความพิการทางสายตา ด้วยการร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตาให้ได้รับโอกาสทางสังคม โดยนักศึกษาเข้าไปจัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของใช้จำเป็นรวมทั้งกระดาษมือสองสำหรั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา