โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : ประชุมเตรียมความพร้อมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
จันทร์ 6 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

               เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล เลขานุการและผู้ประสานงานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี เป็นประธาน  ณ  ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา