โลโก้เว็บไซต์ ประชุมบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : ประชุมบุคลากร

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          8 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารองค์กร การปรับตัวของสถานศึกษาในยุคปัจจุบันและเตรียมความพร้อมการดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง         ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา