โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : ประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ ครั้งที่ 3/2559
พุธ 30 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ (BAC) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อหารือและทบทวนแผนการดำเนินงานการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ในระยะเวลา 2 ไตรมาส เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559    สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวมีการหารือการจัดงานปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 การสังเคราะห์งานวิจัยโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนผู้ปลูกสับปะรด การบร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา