โลโก้เว็บไซต์ บ้านวอแก้ว-มทรล้านนา-ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : บ้านวอแก้ว-มทรล้านนา-ลำปาง

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
อังคาร 3 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จำนวน 11 คน เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ณ โรงฝึกงานช่างกลโรงงาน ศูนย์ฝึกอบรมเ... >> อ่านต่อ


นศ.มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วม กิจกรรม
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. มทร.ล้านนา ลำปาง โดย ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน กิจกรรม "โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่สถานศึกษาจังหวัดลำปาง" ประจำปี 2559 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ด.ต.ปัญญา วงศ์วังสกุล ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และคุณคมสัน สโรบาล นิติกร ชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานประกันสังคมที่ถูกต้อง ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ นักศึกษาม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ ม.ราชภัฏลำปาง จัดเสวนาทางวิชาการ “รวบรวมข้อมูลลำปางศึกษา” ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏลำปาง
ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ ม.ราชภัฏลำปาง จัดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การรวบรวมข้อมูลลำปางศึกษา" ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะวัฒนธรรม ม.ราชภัฏลำปาง ภายในงานได้รับเกียรติวิทยากรจากศาสตราจารย์ ดร.ธเนศร์ เจริญเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ความสำคัญของการเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นศึกษา สำหรับหัวข้อ "การเขียนหนังสือเจ้าหลวงลำปาง" ได้รับเกียรติวิทยากรจากอาจารย์ภูเดช แสนสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้ร... >> อ่านต่อ


มทร.ร่วมงานกีฬา พร้อมสรุปผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง “อ.พ.ร.สัมพันธ์” ประจำปี 2558
เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 59 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง "อ.พ.ร.สัมพันธ์"  ณ โรงยิมเนเซียม 1 สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันกีฬาดังกล่าว มีหน่วยงานสถาบันการศึกษาเข้าร่วม จำนวน 13 สถาบัน ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกีฬา สร้างความสัมพันธ์มิตรภาพอัน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ตอบรับนโยบายจังหวัดลำปาง โครงการ “คนลำปางร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร”
ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า มทร.ล้านนา ลำปาง ตอบรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายสามารถ  ลอยฟ้า) ในการจัดโครงการ “คนลำปางร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร” ไม่สวมหมวกนิรภัย เข้าสถานที่ราชการ/สถานศึกษา มีโทษปรับ ๕๐๐ บาท                   สำหรับเกณฑ์การปรับ มีดังนี้ ๑. ให้ รปภ. หรือผู้พบเห็น ถ่ายคลิปผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรส่งให้ผู... >> อ่านต่อ


วันเด็กปีนี้นี้ พ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลาน ตะลุย!งานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลลำปางแฟร์’59 พร้อมลุ้นโชครับลูกโคกลับบ้าน
เสาร์ 9 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์’59 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ ไพโรจน์  โล่ห์สุนทร  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภายนอก ที่มาจัดนิทรรศการ ร่วมงานวันเด... >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    นักศึกษาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โดยศึกษาดูงานด้านด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิตปูนซิเมนต์  การควบคุมคุณภาพ การควบคุมการผลิต การซ่อมบำรุง การจัดส่ง และการรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษางาน โดยมีอาจารย์พงศกร  สุรินทร์ และ อาจารย์มนินทรา ใจคำปัน เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม >> อ่านต่อ


นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มทร.ล้านนา ลำปาง
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ (13 พ.ย. 58) เวลา 10.30 น. ท่านรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยม นส.ณัฐธิดา ปฏิวรรณศรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยงานกองทุนฝ่ายกิจการพิเศษ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 28 ทั้งหมด 28


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา