โลโก้เว็บไซต์ นำเสนองานทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : นำเสนองานทางวิชาการ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนองานทางวิชาการ
ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2558 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยได้ให้นักศึกษาเลือกเรื่องงานวิจัยที่สนใจในวารสารภาษาอังกฤษ มานำเสนองานทางวิชาการ ณ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ทุกวันพฤหัส เวลา 13.00 – 16.00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานวิจัย วิธีการวางแผนการทดลอง การอภิปรายผลการทดลอง ก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา