โลโก้เว็บไซต์ 2016-02-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-02-26

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนองานทางวิชาการ
ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2558 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยได้ให้นักศึกษาเลือกเรื่องงานวิจัยที่สนใจในวารสารภาษาอังกฤษ มานำเสนองานทางวิชาการ ณ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ทุกวันพฤหัส เวลา 13.00 – 16.00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานวิจัย วิธีการวางแผนการทดลอง การอภิปรายผลการทดลอง ก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ ม.ราชภัฏลำปาง จัดเสวนาทางวิชาการ “รวบรวมข้อมูลลำปางศึกษา” ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏลำปาง
ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ ม.ราชภัฏลำปาง จัดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การรวบรวมข้อมูลลำปางศึกษา" ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะวัฒนธรรม ม.ราชภัฏลำปาง ภายในงานได้รับเกียรติวิทยากรจากศาสตราจารย์ ดร.ธเนศร์ เจริญเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ความสำคัญของการเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นศึกษา สำหรับหัวข้อ "การเขียนหนังสือเจ้าหลวงลำปาง" ได้รับเกียรติวิทยากรจากอาจารย์ภูเดช แสนสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้ร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา