โลโก้เว็บไซต์ นวัตกรรมอาหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : นวัตกรรมอาหาร

มทร.ล้านนา ประชุมจัดทำแผนแม่บทศูนย์นวัตกรรมอาหาร
พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          9 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมคณะดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทศูนย์นวัตกรรมอาหาร ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมี ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เป็นประธานในการประชุม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านบริหารร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะคณะทำงาน          การจัดประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากการประชุมด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ภายใต้ยุทธศาสต... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมอาหาร ภายใต้นโยบายรัฐบาล
ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          29 ตุลาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมความพร้อมการเสนองบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ภายใต้ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีคณะดำเนินงานฯจากทุกพื้นที่เข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ          ที่มาของข่าว : อ.กนกวรรณ เวชกามา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา