โลโก้เว็บไซต์ ทำยาหม่องสมุนไพรและพิมเสนน้ำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : ทำยาหม่องสมุนไพรและพิมเสนน้ำ

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำยาหม่องสมุนไพรและพิมเสนน้ำแก่ชมรมผู้สูงอายุในอำเภอแม่ทะ
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุ บ้านปงหอศาล อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง โดยอาจารย์พรหมมินทร์ สายนาคำ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีฯ อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และนางสาวสุนิสา  ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำยาหม่องสมุนไพร และพิมเสนน้ำแก่ชมรมผู้สูงอายุในอำเภอแม่ทะ จำนวน 40 คน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ลดรายจ่ายในครัวเรือน >> อ่านต่อ


คลิกนิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการทำยาหม่องสมุนไพรและพิมเสนน้ำแก่เกษตรกรผู้ปลูกดีปลี นำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
เสาร์ 28 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมบริการให้คำปรึกษาฯ ให้ความรู้เรื่องการทำยาหม่องสมุนไพร และพิมเสนน้ำแก่เกษตรกรผู้ปลูกดีปลี ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านหนองหล่าย ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 โดยมีอาจารย์พรหมมินทร์ สายนาคำ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอาจารย์ณัฐอมร  จวงเจิม อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรในการจัดอบรม เพื่อนำไปใช้ประ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา