โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-06-10

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำยาหม่องสมุนไพรและพิมเสนน้ำแก่ชมรมผู้สูงอายุในอำเภอแม่ทะ
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุ บ้านปงหอศาล อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง โดยอาจารย์พรหมมินทร์ สายนาคำ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีฯ อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และนางสาวสุนิสา  ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำยาหม่องสมุนไพร และพิมเสนน้ำแก่ชมรมผู้สูงอายุในอำเภอแม่ทะ จำนวน 40 คน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ลดรายจ่ายในครัวเรือน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา